Nieuws


4-10-2023 - Verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland 28 September 2023

Bij deze het verslag en bijlagen van de ALV 28-9-2023

 

Verslag 2022-2023 Bestuur Gewest Gelderland

Verslag ALV GLD 28 september 2023

Verslag GTC marathon Oost Seizoen 2022-2023

Verslag GTC Langebaan Oost i.o. 2022-2023

brief kascommissie

Financiële verantwoording 2022

 

 

4-10-2023 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 28 September 2023

Wij willen jullie hierbij graag uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering van het Gewest Gelderland op donderdag 28 september 2023 om 20:00 uur.

 

De vergadering zal plaatsvinden in Deventer, in het Postillion Hotel. Gelegen naast de A 1. Deventerweg 121, 7418 DA.

 

Uitnodiging ALV

Ontwerp Akte Wijziging Statuten

14-08-2023 ontwerp-akte fusie

 

13-12-2022 - Verslag ALV Gewest Gelderland 1 december 2022

Hier is het verslag met de bijlagen van de ALV Gewest Gelderland 1 december 2022 te lezen.

 

 

2-11-2022 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 1 december 2022 in echo's te Harskamp

Bij deze de uitnodiging en verslagen van ALV 12 mei 2022 en 18 oktober 2022

Uitnodiging ALV gewest Gelderland op 1 december 2022

Verslag ALV 12 mei 2022 Harskamp

Verslag ALV gewest gelderland 18 oktober 2022

 

 

30-9-2022 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 18 0ktober 2022

hieronder de uitnodiging en brief met statutenwijziging welke worden besproken in de ALV

Brief uitnodiging ALV 18-10-2022

Brief wijzeging statuten is vanwege AVG niet geplaatst. Deze is opvraagbaar bij leden van het bestuur.

Statutenwijziging gewest gelderland

 

 

21-5-2022 - Verslagen ALV gewest Gelderland 12 mei 2022

Hier is het verslag van de ALV gewest Gelderland van 12 mei 2022 te lezen

 

Hier zijn de verslagen van de disciplines te lezen

 

 

14-4-2022 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 12 mei 2022

Lees hier de uitnodiging voor de ALV op 12 mei 2022

 

Lees hier het verslag van de ALV van 16 september 2021

 

8-10-2021 - Verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op 16 september 2021 te lezen

 

6-9-2021 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 16-9-2021

Lees hier de uitnodiging voor de ALV op 16 september 2021

 

Lees hier het verslag van de ALV teams meeting 12-11-2020

 

14-6-2021 - Stand fusie Gewest Oost

Brief aan leden over voortgang fusie

 

17-11-2020 - Verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland

Op 12-11-2020 is met digitale ondersteuning en in teams de Algemene ledenvergadering van het gewest Gelderland gehouden. Hieronder staat de link naar het verslag en daaronder de verklaring van de kas controle commissie.

Verslag ALV 12-11-2020

Verklaring Kas controle commissie

 

 

16-11-2020 - Presentatie KNSB samen voor het schaatsen in Corona tijd

De presentatie van KNSB "Samen voor het schaatsen in Corona tijd".

 

 

9-11-2020 - statuut van de Stichting Steunfonds Schaatssport Gelderland

statuten steunfonds

 

 

7-11-2020 - ALV op 12 november 2020

Het zal niet verrassen dat we U moeten berichten dat onze geplande Algemene Leden Vergadering op 22 oktober aanstaande te Harskamp niet door kan gaan. De maatregelen in verband met het coronavirus dwingen ons daartoe.
 
We hechten er zeer aan toch aan A.L.V. te organiseren om het jaar 2019-2020 af te sluiten en verantwoording af te kunnen leggen over het gevoerde beleid.
 
We hebben daarom besloten de A.L.V. te verplaatsen naar donderdag 12 november aanstaande en een digitale werkwijze aan te houden.
 
U kunt zich alsnog aanmelden bij gerrit van Vilsteren of per mail op marathonregiooost@gmail.com.
 
We zien u graag bij de vergadering. 
 
 

6-11-2020 - Verslag Gewest gelderland seizoen 2019-2020.

Hieronder het verslag van het het gewest Gelderland van het Seizoen 2019-2020. Dit verslag wordt behandeld op de ALV van 12-11-2020 zie uitnodiging.

 

Verslag Gewest Gelderland seizoen 2019-2020

Financieel verslag

 

25-10-2020 - Ledenvergadering verplaats naar 12 november

Hallo leden Gewest Gelderland,
 
Het zal niet verrassen dat we U moeten berichten dat onze plande Algemene Leden Vergadering op 22 oktober aanstaande te Harskamp niet door kan gaan. De maatregelen in verband met het coronavirus dwingen ons daartoe.
 
We hechten er zeer aan toch aan A.L.V. te organiseren om het jaar 2019-2020 af te sluiten en verantwoording af te kunnen leggen over het gevoerde beleid.
 
We hebben daarom besloten de A.L.V. te verplaatsen naar donderdag 12 november aanstaande en een digitale werkwijze aan te houden. Ook dan hebben we te doen met een beperkte capaciteit.
 
Reden om U te vragen zo snel mogelijk per mail op deze uitnodiging tereageren. Zo mogelijk zullen we op volgorde van binnenkomst U omstreeks 5 november per Meet definitief uitnodigen en dan ook de 'schriftelijke' stukken ter behandeling in de vergadering toesturen.
 
Overigens zal de U per 2 oktober gestuurde Agenda vooralsnog ongewijzigd aangehouden worden.
 
Met een hartelijke groet en wens voor blijvende gezondheid zien we uw reactie tegemoet,
 
 
Gerrit van Vilsteren, secretaris KNSB Gewest Gelderland
 
 

2-10-2020 - Uitnodiging ALV Gewest Gelderland 22-10-2020

Lees hier de uitnodiging ALV 22-10-2020

 

20-7-2020 - nieuwe Hoofdsponsor KNSB

Op 30 juni is het sponsorcontract van KPN en KNSB beëindigd. Daikin is voorlopig de enige hoofdsponsor van de KNSB. Gelet op de fusie van de gewesten Gelderland en Overijssel en de verwachte aanpassingen in de websites zal het logo van KPN op deze site nog even zichtbaar blijven. Dit om geen extra kosten te maken.

 

2-3-2020 - Nieuwe bestuurslden voor Gewest Oost gezocht!

 

Beste schaatsliefhebber,


Zoals bekend gaan onze gewesten Gelderland en Overijssel fuseren tot één Gewest Oost. Voor het verder opbouwen van Gewest Oost zoeken we een nieuw bestuursteam.

Ben jij die ondernemende schaatsliefhebber die Gewest Oost mede wil vormgeven?
Of ken jij iemand die hier heel geschikt voor is?

Reageer dan op de vacature Bestuursteam Gewest Oost op :

https://knsb.nl/nieuws/ondernemende-schaatsliefhebbers-gevraagd-voor-nieuw-bestuur/

Daar staat ook meer achtergrond informatie over de nieuwe missie en hoofdtaken.


Wij willen zoveel mogelijk mensen attenderen op deze vacatures. Help je mee? Dat kan door :

  

1.het bericht met de vacatures te ‘liken’ of door te sturen met eventueel een eigen oproep erbij op 
Facebook 
LinkedIn  

Twitter bit.ly/2SX89b9pic.twitter.com/U6BDH4WYvf

 

2) in je eigen netwerk deze mail door te sturen met de vraag of zij eventueel iemand kennen die hier interesse voor heeft.

3) de persoon waarvan jij denkt dat hij of zij een bijdrage als bestuurder kan leveren, persoonlijk benaderen en enthousiasmeren om contact op te nemen met Geert Jan of Jaap.

Alvast bedankt voor de aandacht,

Met vriendelijke groet,

Geert-Jan Wouters (vz Gewest Gelderland) en Jaap Starkenburg (vz Gewest Overijssel)

 

15-12-2019 - Verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland

Hier zijn het verslag van de Algemene ledenvergadering Gewest Gelderland op 21-11-2019, het jaarverslag en de presentatie samen voor schaatsen van de KNSB

 

Verslag ALV gewest Gelderland gehouden op 21 november 2019

Jaarverslag 2018-2019 gewest Gelderland 

Presentatie samen voor schaatsen van de KNSB 

 

 

12-12-2019 - regelement waarderingen en overzoicht onderscheidingen

Reglement waarderingen is bijgewerkt en geplaatst 

Overzicht onderscheidingen is bijgewerkt tot december 2019

 

 

30-5-2019 - verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland 23 05 2019

Hier is het verslag ALV KNSB gewest Gelderland 23 mei 2019 te lezen

Hier is de presentatie skate tijd te bekijken  

 

 

10-12-2018 - Vacature Lid Ledenraad Gewest Gelderland

Hier is meer informatie over de vacature te lezen

9-12-2018 - verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland 22-11-2018

Link naar bestuur waar verslag en beide presentaties zijn geplaatst.

 

 

17-10-2018 - Verslag algemene ledenvergadering gewest Gelderland

Hier is het verslag van de ALV gewest Gelderland van 18 september 2018 te lezen.

 

 

29-7-2018 - Concept verslag en presentatie Algemene Ledenvergadering 24 mei 2018

Hier is het conceptverslag van de Algemene ledenvergadering van 24 Mei 2018  te lezen.

 

Hier is de presentatie Algemene ledenvergadering 24 mei 2018

 

 

30-5-2018 - Stukken Algemen ledenvergadering 24 mei 2018

Notulen Algemene ledenvergadering 30 November 2017

Agenda Algemene ledenvergadering gewest Gld 24 mei 2018  

Begroting Gewest GLD 2018-2019 

Fusie Document KNSB gewest GLD en OV in Gewest Oost juni 2018 

 

 

26-11-2017 - Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hier is de uitnodiging met aanvullende gegevens voor de algemene Ledenvergadering Gewest Gelderland op 30-11-2017 te lezen.

Hier is het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 te lezen.

 

 

24-9-2017 - Verslag voorjaarsvergadering Gewest 7-juni-2017

Hier zijn de notulen van de voorjaarsvergadering van 7 juni 2017 te lezen.

 

 

17-12-2016 - Verslag Algemene ledenvergadering 24-11-2016

Hier is het verslag van de algemene Ledenvergadering van het gewest te lezen.